Στήριξε το έργο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών δεν αντλεί χρηματοδότηση από επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε στην αρωγή των υποστηρικτών μας και των διεθνών συνεργατών μας.

Γίνε Υποστηρικτής

Το ΚΕΦίΜ δεν αντλεί χρηματοδότηση από επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα. Βασιζόμαστε στην αρωγή των υποστηρικτών μας και των διεθνών συνεργατών μας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του εγχειρήματός μας, αποφύγαμε στρατηγικά την οικονομική μας εξάρτηση από λίγους “μεγάλους” χορηγούς και προτιμήσαμε να στηριχτούμε στους χιλιάδες Έλληνες φιλελεύθερους για το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε και να κερδίσουμε τη μάχη των ιδεών για την ελευθερία.

Στα πλαίσια αυτής της απόφασής μας, σας ζητάμε με χαρά και σιγουριά για την αξία που δημιουργούμε, να γίνετε υποστηρικτές του ΚΕΦίΜ επιλέγοντας ένα από τα τρία συνδρομητικά πακέτα που διαθέτουμε: