FAQ

FAQ

Τι είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών;
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είναι η κύρια ανεξάρτητη, μη κρατική, μη κομματική φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης στην Ελλάδα. Έχει τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και έδρα την Αθήνα. Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής ελευθερίας που παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Ο σκοπός του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών είναι να αυξήσει την επιρροή των φιλελεύθερων προτάσεων και ιδεών στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική.
Τι είναι οι δεξαμενές σκέψης;
Οι δεξαμενές σκέψης (think tanks) είναι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που έχουν ως στόχο τη προβολή ιδεών, τη διατύπωση προτάσεων πολιτικής, ή την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μια δεξαμενή σκέψης μπορεί να συνδέεται με πολιτικούς ή επιχειρηματικούς φορείς, ή αντιθέτως να είναι ανεξάρτητη. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είναι μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης.
Ποιά η σχέση μας με τα πολιτικά κόμματα;
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών ιδρύθηκε αρχικά ως ινστιτούτο του πολιτικού κόμματος “Φιλελεύθερη Συμμαχία”. Από το 2016, λειτουργεί με νέο καταστατικό ως ανεξάρτητη, μη κομματική δεξαμενή σκέψης. Σε περίπτωση μάλιστα που κάποιο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου αποφασίσει να συμμετάσχει στις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές ως υποψήφιος ή υποψήφια, η θέση του στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών αναστέλλεται. Οι προτάσεις πολιτικής που διατυπώνουμε (διαβάστε για παράδειγμα τη συνολική μας μεταρρυθμιστική πρόταση “Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία”) απευθύνονται σε όλους τους Έλληνες πολίτες και έχουν ως σκοπό τον επηρεασμό των πολιτικών προγραμμάτων όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας που αποδέχονται τη φιλελεύθερη δημοκρατία.
Από που χρηματοδοτείται το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών;
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών δεν επιδιώκει, ούτε δέχεται κρατική χρηματοδότηση, ενώ πάγια αρχή μας είναι να μην έχουμε κανενός είδους εξάρτηση από ειδικά, επιχειρηματικά, ή άλλου είδους συμφέροντα. Για τη χρηματοδότηση των δράσεών μας βασιζόμαστε στην οικονομική αρωγή των περίπου 150 υποστηρικτών μας και των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου (37% της συνολικής μας χρηματοδότησης κατά τη διετία 2017-8), καθώς και ανεξάρτητων, μη κρατικών, μη κομματικών φιλελεύθερων ιδιωτικών φορέων όπως το John Templeton Foundation και το Atlas Network, που αντιστοιχούν στο 53% των πόρων μας. Το 5% της χρηματοδότησής μας προέρχεται από φιλελεύθερους φορείς που από πλευράς τους αποδέχονται κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (Europe Liberal Forum, Friedrich Naumann Foundation), ενώ το υπόλοιπο 5% αφορά κυρίως μικρές εταιρικές χορηγίες και πωλήσεις βιβλίων. Για να στηρίξετε το έργο μας, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά εδώ .
Πώς εννοεί το ΚΕΦίΜ τον φιλελευθερισμό;
Για εμάς ο φιλελευθερισμός είναι το σύστημα ιδεών που προάγει τα ατομικά δικαιώματα και την ελεύθερη αγορά υπό καθεστώς δημοκρατίας και νομοκρατίας. Το ΚΕΦίΜ εφαρμόζει πολιτική “μεγάλης τέντας”: Φιλοξενούμε κάθε ιδέα που εμπίπτει στον παραπάνω ευρύ ορισμό, θεωρώντας χρέος μας να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του φιλελεύθερου κινήματος στην Ελλάδα που θα λειτουργεί πέρα και έξω από κομματικές γραμμές.
Είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών νεοφιλελεύθερο;
Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών είναι φιλελεύθερο. Δείτε σχετικά την αμέσως παραπάνω απάντηση!
Ποιους εκπροσωπούμε και ποιοι μας εκπροσωπούν;
Οι δράσεις και πρωτοβουλίες του Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών εκφράζουν και εκπροσωπούν αποκλειστικά και μόνο το Διοικητικό μας Συμβούλιο και την εκτελεστική μας ομάδα, και απευθύνονται σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας εδώ .
Ποιος ήταν ο Μάρκος Δραγούμης;
Ο Μάρκος Δραγούμης (1926-2011) ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες φιλελεύθερους στοχαστές, ήταν αρθρογράφος και συγγραφέας. Συνέγραψε μεταξύ άλλων το έργο αναφοράς Πορεία προς τον φιλελευθερισμό (1991). Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών έφερε τιμητικά το όνομά του στην εταιρική του ταυτότητα για την πρώτη 11ετία της λειτουργίας του. Διαβάστε περισσότερα για τη ζωή και το έργο του Μάρκου Δραγούμη στην ιστοσελίδα της Στέγης Μάρκου Δραγούμη, η οποία στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο της Μαιζώνος 38.
Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις δράσεις του Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών;
Εγγραφείτε στο Newsletter μας.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών;
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας μας .