Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #48 Απρίλιος 2024

Τον Απρίλιο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η νομοθετική παρέμβαση για τη μείωση των […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #47 Μάρτιος 2024

Τον Μάρτιο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν ο νομοθετικός καθορισμός ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #46 Φεβρουάριος 2024

Τον Φεβρουάριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν τα οφέλη από το πρόγραμμα της “Χρυσής […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #45 Ιανουάριος 2024

Τον Ιανουάριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η νέα τυπολόγηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #44 Δεκέμβριος 2023

Τον Δεκέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν, δεδομένης της οικονομικής πολιτικής για το νέο […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #43 Νοέμβριος 2023

Τον Νοέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η εισαγωγή συστήματος τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #42 Οκτώβριος 2023

Τον Οκτώβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων, για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το εάν η διεύρυνση της θητείας των δημοτικών και […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #41 Σεπτέμβριος 2023

Τον μήνα Σεπτέμβριο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων για να μάθουμε τις απόψεις τους σχετικά με το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν ότι είναι σκόπιμο […]

Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #38 Μάιος 2023

Τον μήνα Μάιο απευθυνθήκαμε στα μέλη του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων με μία ερώτηση επίκαιρη αλλά και νέα για τα παγκόσμια δεδομένα. Πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν οι […]