Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων;

Το Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάδειξη των απόψεων των κορυφαίων, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, Ελληνίδων και Ελλήνων οικονομολόγων επί κρίσιμων θεμάτων οικονομικής πολιτικής. 

Πεποίθησή μας είναι ότι το εγχείρημα αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του οικονομικού αναλφαβητισμού που πλήττει τον δημόσιο λόγο της χώρας μας με συχνά πολύ οδυνηρές συνέπειες.

Υπεύθυνος του Ελληνικού Πάνελ Οικονομολόγων είναι ο Γιώργος Αρχόντας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.

Πώς λειτουργεί το Πάνελ;

Στην πρωτοβουλία μας αυτή ακολουθούμε το πρότυπο του IGM Economic Experts Panel του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Κάθε μήνα θέτουμε στους συμμετέχοντες οικονομολόγους ερωτήματα οικονομικής πολιτικής, και ζητάμε την απάντησή τους σε δύο κλίμακες: 

  1. Συμφωνώ απολύτως / Διαφωνώ απολύτως, και
  2. Είμαι απολύτως / Δεν είμαι καθόλου βέβαιος-βεβαία για την απάντησή μου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν ένα σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα για κάθε απάντηση.

Στο τέλος κάθε μήνα, παρουσιάζουμε τις απαντήσεις ατομικά και ομαδοποιημένες σε ποσοστά, καθώς και σταθμισμένες βάσει του βαθμού βεβαιότητας των απαντώντων.

Ποιοι συμμετέχουν στο Πάνελ;

Δείτε τον κατάλογο των συμμετεχόντων στο Πάνελ, εδώ.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι συμμετέχοντες;

Οι συμμετέχοντες επιλέγονται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων που περιλαμβάνουν τον αριθμό των δημοσιεύσεών τους στα κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά της οικονομικής επιστήμης, τον αριθμό ετεροαναφορών και επιδραστικότητας του έργου τους. 

Δεν βλέπω στον κατάλογο των συμμετεχόντων κάποιον/α οικονομολόγο που θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο κατάλογος είναι δυναμικός και συνεχώς τροποποιείται και συμπληρώνεται. Αν πιστεύετε ότι εσείς ή κάποιο άλλο άτομο θα έπρεπε να συμμετάσχει στο Πάνελ, επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά.

Πώς σταθμίζονται οι απαντήσεις βάσει της βεβαιότητας των απαντώντων;

Για κάθε απάντηση, ζητάμε από τους συμμετέχοντες του Πάνελ να προσδιορίσουν το βαθμό βεβαιότητάς τους σε μια κλίμακα από το 1-5, όπου 1 = καθόλου βέβαιος-α και 5=απολύτως βέβαιος-α. Στη συνέχεια κάθε απάντηση πολλαπλασιάζεται με κλιμακούμενους συντελεστές (1 για την απόλυτη βεβαιότητα, έως 0,20 για το “καθόλου βέβαιος-α”). Από την επεξεργασία των γινομένων αυτών, προκύπτουν τα σταθμισμένα αποτελέσματα.

Πώς  μπορώ να ενημερώνομαι εγκαίρως για κάθε απάντηση του Πάνελ;

Για να ενημερώνεστε αμέσως μόλις ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του Πάνελ, εγγραφείτε στο newsletter του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.

Πώς ορίζονται οι ερωτήσεις; Μπορώ να προτείνω ερώτηση;

Οι ερωτήσεις επιλέγονται από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Μπορείτε ωστόσο να μας στείλετε δικές σας ιδέες και προτάσεις, εδώ.