20 Δεκεμβρίου 2012 - Φιλελεύθερες Αναγνώσεις στη Θεσσαλονίκη