31 Ιανουαρίου 2013 -Καρλ Πόππερ : Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων