4 Ιουνίου-Ταυτότητα φύλου, σεξουαλικός προσανατολισμός και ελευθερία