5 - 7 Νοεμβρίου 2013 - Ο Dr Yaron Brook του Ayn Rand Institute στην Ελλάδα