6 Μαΐου - «Γράμματα από την Ευρώπη» και συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ