Ανακοίνωση ΚΕΦίΜ για την επίθεση που δέχεται το ΕΛΙΑΜΕΠ