Ανάρτηση Πρακτικών Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Οι Προκλήσεις της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας Σήμερα»