Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια: Αναζήτηση λύσεων για τη φτώχεια στον 21ο αιώνα