Ατζέντα 2021 για την Ελευθερία και την Ευημερία - Η πορεία μέχρι σήμερα