Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης | Ιούλιος – Δεκέμβριος 2023