Ελεύθερο εμπόριο στη Νότια Ευρώπη: H περίπτωση της Ελλάδας