Έλεγχοι θερμοκρασίας σώματος για COVID-19: Πώς πρέπει να γίνονται; |Γιάννης Σ. Καλαντζάκης