Ελευθερία - η καλύτερη λύση στο πρόβλημα της Φτώχειας