Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία

2021

 

Η πρωτοβουλία Ελλάδα 2021 – Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία, το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα εγχείρημα του ΚΕΦίΜ, έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για την εφαρμογή αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ευημερία και την ελευθερία σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής στη χώρα μας.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του ΚΕΦίΜ αποτελείται από συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις πολιτικής και είναι διαρθρωμένο σε εννέα ενότητες, τις οποίες έχουν επιμεληθεί διαπρεπείς ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εμπειρογνώμονες.

Φορολογική Πολιτική

Μικρότερο κράτος, λιγότεροι φόροι

Υγεία

Αναδόμηση και ανασχεδιασμός λειτουργίας

Συντάξεις

Αλλαγή φιλοσοφίας προγραμματισμός ζωής

Εποπτείας Αγοράς

Εκσυγχρονισμός & εναρμόνιση με το δίκαιο Ε.Ε.

Δημιουργώντας ένα Θεσμικό Πλαίσιο

για την οικονομική ανάπτυξη

Εργασιακά

Μείωση της ανεργίας, & επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση

Από τον κρατικό έλεγχο,στην ελευθερία  

Δημοσιονομική Πολιτική

Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα

Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

Χρηστή διακυβέρνηση και ανάπτυξη