Ελληνική οικονομία, Βιώσιμη απογείωση μετά την χρεοκοπία; | Διαδικτυακή εκδήλωση