Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #20 Νοέμβριος 2021