Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #32 Νοέμβριος 2022