Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #41 Σεπτέμβριος 2023