Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων Ερώτηση #44 Δεκέμβριος 2023