Ερώτηση Αυγούστου: Ο τρόπος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού | Γιώργος Αρχόντας