Εξακολουθεί o λαϊκισμός να αποτελεί απειλή για τη φιλελεύθερη δημοκρατία;