Φιλοσοφία, Ιδεολογία και Κριτική | Του Δημήτρη Δημητράκου