Η νομοθετική δραστηριότητα της εβδομάδας | 25/7/22-31/7/22