Ημερίδα ΙΙ για την Οικονομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα