Συνεργασία ΚΕΦίΜ - Καθημερινής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2021: 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση»