Ναι υπό όρους στην ειδική ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων από το κράτος | Γιώργος Αρχόντας