Ο Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης στο νομικό περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ