Ο πρώτος κύκλος της Φιλελεύθερης Ακαδημίας του ΚΕΦίΜ