Οι Προκλήσεις της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας Σήμερα: Αναλυτικό Πρόγραμμα