Οι προτάσεις του ΚΕΦίΜ δεν προσφέρονται για μικροπολιτικά παιχνίδια