Οικονομική Επιθεώρηση: Άρθρο των Γιώργου Αρχόντα και Κωνσταντίνου Σαραβάκου