Παρουσίαση των μεταρρυθμιστικών προτάσεων του ΚΕΦίΜ “Ελλάδα 2021 - Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία”