"Πόλεμος και Ευημερία" Συλλογικό, επιμέλεια Tom. G. Palmer