Ναρκωτικά – Παραδείγματα πολιτικών ελευθερίας για ένα πρόβλημα ταμπού