Συνέδριο «Η Φιλελεύθερη και η Δημοκρατική Διάσταση της Επανάστασης