Την 25η Ιουνίου η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2024 – 3 ημέρες βελτίωση σε σχέση με το 2023.