Το ΚΕΦίΜ παρουσιάζει τον Ελληνικό Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων