Το ΚΕΦίΜ στη Συμμαχία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση