Το ΚΕΦίΜ στο Idea Accelerator 2020 του European Liberal Forum