"Το Μικρό Βιβλίο του Ελληνικού Φιλελευθερισμού" Συλλογικό