"Το Μικρό Βιβλίο του Φιλελευθερισμού" Συλλογικό, επιμέλεια Detmar Doering