28 Φεβρουαρίου 2013-Συνάντηση της Λέσχης Φιλελεύθερου Προβληματισμού στη Θεσσαλονίκη