Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης: Αλέξανδρος Σκούρας στον Αθήνα 9.84