Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης: Κωνσταντίνος Σαραβάκος στο Πρώτο Πρόγραμμα