Δελτίο Τύπου: Η κακή νομοθέτηση της τελευταίας στιγμής – Ένα επίμονο πρόβλημα