Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτική ελευθερία